Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Jankowianki” jest stowarzyszeniem, które zawiązało się w dniu  02.07.2014 r.,  i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz specjalnie opracowanego statutu.

Więcej o: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowogród
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Więcej o: Konsultacje społeczne Rocznego...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Parafia pw. Narodzenia NMP została erygowana w 1409 r. z fundacji księcia mazowieckiego Janusza. Pierwotne terytorium obejmowało parafie: Dobrylas, Kuzie, Miastkowo, Zbójna i częściowo Turośl.

Więcej o: Parafia pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że 31.03.2021r. zakończył nabór uczestników do projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Więcej o: Zakończenie naboru uczestników do...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Nowogród do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Więcej o: Informacja o naborze uczestników do...