Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Średnia gęstość zaludnienia w województwie podlaskim wynosi 59 osób na km2. Analizując wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie Nowogród na przestrzeni ostatnich 12 lat należy stwierdzić, że utrzymywał się on do roku 2012 na poziomie ok. 41 osób/km2; latach 1013-2015 zmniejszył się do 40,2 osób/km2