o wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik: