Przez Gminę Nowogród planowany jest przebieg gazociągu łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy.

Gazociąg będzie usytuowany na północ od Nowogrodu w odległości ok. 1 km od miasta. Przybliżoną trasę obrazuje załączona mapka – rurociąg oznaczony linią przerywaną.

mapa gazociagu

Dla naszej gminy jest to szansa na pozyskanie gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, zakładów usługowych i przedsiębiorstw.

Firma Gaz-System informuje, że w terminie od dnia 26 do 30 marca 2018 roku kontynuowane będą wizje lokalne. W trakcie czynności możliwe jest wejście pracowników Inwestora - Spółki Gaz-System wraz z działającymi w jego imieniu i na rzecz przedstawicielami Projektanta - firmą Górnicze Biuro Projektów Pangaz Sp. z o.o. na teren prywatny, jednak nie będą tam prowadzone żadne prace geologiczne.

 

ULOTKA INFORMACYJNA