Drukuj

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie  Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2017.697), uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju. 

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

 1.     Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
  2.     Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny
  3.     Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  4.     Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
  5.     Pomocy w integracji rodziny,
  6.     Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
  7.     Dążeniu do reintegracji rodziny

 Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:     

 1.      Pracy z rodziną tj:
  ·       konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
  ·       terapii i mediacji
  ·       usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
  ·       pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
  ·       organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.
  ·      skierowaniu do rodziny Asystenta Rodziny 
 2.    Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na:
  ·        skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
  ·        wspieraniu rodziny przeżywającej trudności pomocą Rodziny Wspierającej 

Realizatorem zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Nowogród  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.