PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Burmistrz Nowogrodu ogłasza VIII przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Burmistrz Nowogrodu ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

o wyniku VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród - działka nr 1170/1 o pow. 0,1363 ha, położona w Nowogrodzie

o wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego na 3 letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród - działka nr 1177 o pow. 0,0272 ha, położona w Nowogrodzie