Zapraszamy na otwarte spotkania ze specjalistami do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.

Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS