Pamiętają o bohaterach i dbają o ich groby

Pasowanie na ucznia to ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku w październiku uczniowie klas pierwszych z edukacji wczesnoszkolnej prezentują swoje umiejętności i składają przysięgę. W tym roku szkolnym 2017/18 uroczystość ,,Pasowania na ucznia” odbyła się dnia 27 października na hali sportowej.