NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR +” NADAL TRWA
Dodane przez Karol dnia Grudzień 19 2017 10:25:10

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym  Domu „Senior+” proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 lub pod nr tel. (86) 217-55-61. Realizacja zajęć rozpocznie się 02 stycznia 2018r. w Sławcu przy ul. Długiej 22 w budynku po byłej szkole podstawowej.

Uczestnikami zajęć „Dziennego Domu Senior+”mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jaki i mężczyźni, będące mieszkańcami miasta i gminy Nowogród. Zakłada się objęcie wsparciem – 15 osób. 
Celem głównym pobytu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Placówka będzie zapewniała 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku. W ramach pobytu będzie można korzystać z usług socjalnych w tym z wyżywienia – jeden ciepły posiłek, z usług kulturalno-oświatowych, TV, komputera,biblioteki, a także zajęć terapeutycznych, form terapii ruchowej, uczestnictwa w kółkach zainteresowań, treningów umiejętności samoobsługi i podnoszenia sprawności. Korzystanie ze świadczeń „Dziennego Domu Senior+”  może być odpłatne w zależności od posiadanych dochodów uczestnika. Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” określone zostały w Uchwale  nr LI/184/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 25 października 2017 roku.

Wniosek o przyjęcie wraz z załącznikami do Dziennego Domu „Senior+” można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie lub ze strony www.nowogrod.com zakładka „Senior+”.


Rozszerzona zawartość newsa