Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Zamówienia publiczne OPS
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną; 4-9.12.2016
Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną; 4-9.12.2016

Pomoc dla dzieci z Grodzieńszczyzny
Pomoc dla dzieci z Grodzieńszczyzny

Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.
Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.

Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.

 
Logotyp ARiMR

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Pomoc przeznaczona jest dla zniszczeń w uprawach, które wystąpiły w 2016 r. w wyniku klęsk: gradu, huraganu, deszczu nawalnego, suszy lub ujemnych skutków przezimowania.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych ARiMR do 5.12.2016 r.

Formularz wniosku wraz z załącznikami:

Wniosek o przyznanie pomocy - otwórz

Załącznik 1A - Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie -otwórz

Załącznik 1B - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - otwórz.

Wniosek wraz z załącznikami można także otrzymać w Biurach Powiatowych ARiMR.  

Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł  na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Pomoc będzie udzielana :

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.
Przetarg

KZB w Nowogrodzie ogłasza przetarg na sprzedaż WYCIĄGU MASZTOWEGO

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż WYCIĄGU MASZTOWEGO

 


 

KZB w Nowogrodzie K ogłasza przetarg na sprzedaż PRZYCZEPY POM – Srem P 8-3

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż PRZYCZEPY POM – Srem P 8-3

 

 


 

KZB w Nowogrodzie ogłasza na sprzedaż SPYCHACZA DT 75 z PŁUGIEM SKOŚNYM

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż SPYCHACZA DT 75 z PŁUGIEM SKOŚNYM

 


 

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza przetarg na sprzedaż CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Zimowisko dla dzieci dofinansowane w "perle Borów Tucholskich"
Zimowisko dla dzieci dofinansowane w "perle Borów Tucholskich"

Bogusław Wołoszański w Nowogrodzie - materiał filmowy już dostępny!!!

15 czerwca b.r. gościliśmy w Nowogrodzie Bogusława Wołoszańskiego wraz z ekipą realizacyjną. Efektem całodziennej pracy jest jeden z odcinków poświęcony "zapomnianym bohaterom" w cyklu programów pn. "Tajna historia XX wieku".

Premiera programu już jutro tj. 28 listopada o godz. 22 na antenie stacji Polsat Play, kolejna emisja w sobotę 3 grudnia o godz. 13. Można jeszcze także znaleźć go w telewizji internetowej ipla.tv.

Link do materiału filmowego na stronie telewizji internetowej ipla tv

Urząd Miejski w Nowogrodzie dziękuje za pomoc w przygotowaniach do wizyty Bogusława Wołoszańskiego:
Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie
Członkom Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów "Grupa Wschód" w którym czynnie działają nasi rekonstruktorzy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej SGO Narew.
Panu Piotrowi Wasikowi - OSP w Nowogrodzie
Panu Michałowi Kaczyńskiemu - Archiwum Państwowe w Białymstoku oddział w Łomży
Panu Karolowi Babiel - Grupa Medialna Narew

Informacja na portalu www.narew.info

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Nowogrodu zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 ”

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Nowogrodu zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 ”

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu samowyładowczego STAR W 200
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu samowyładowczego STAR W 200

 

 

Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną!
Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży zaprasza w dniu 21.11.2016r.  w godzinach od 9:00-10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
Następnie po zajęciach  będą wydawane artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014 - 2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.
Osoby  zainteresowane taką formą pomocy a nie korzystające wcześniej proszone są o zgłaszanie się z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za ostatni miesiąc do tutejszego Ośrodka.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
tel. kont. (86) 217-55-61

 

Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą
Strona 1 z 81 1 2 3 4 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO