Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Zamówienia publiczne OPS
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

Zawiadomienie o inwentaryzacji zwierzyny
Koło Łowieckie " Sokół" w Łomży niniejszym zawiadamia, że w dniach 21 i 22.10.2016r odbędą się dwie tury inwentaryzacji zwierzyny łownej na terenie obwodu 155 leżącego w obszarze Gminy Nowogród. Organizatorem inwentaryzacji jest Nadleśnictwo Łomża a uczestniczą w niej myśliwi z Koła Łowieckiego " Sokół" Łomża. W piątek 21.10.2016r o godz. 16.00 inwentaryzować będziemy zwierzynę z obszaru leśnego pomiędzy wsiami Jednaczewo i Szablak. W sobotę 22.10.2016r o godz. 14.00 inwentaryzacja obejmie obszar leśny w okolicach wsi Serwatki. Zapraszamy chętnych do obserwacji procesu inwentaryzacji.
 
Z myśliwskim pozdrowieniem:
"Darz Bór"
W imieniu zarządu KŁ " Sokół" w Łomży
Michał Zaleski- sekretarz
Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną

 

OGŁOSZENIE

57 Wszchenica Biebrzańska 5-6 listopada 2016 r., pt. Migracje ptaków i projekt Flight of the Swans (Lecąc z Łabędziami)
57 Wszechnica Biebrzańska 5-6 listopada 2016 r., pt. Migracje ptaków i projekt Flight of the Swans (Lecąc z Łabędziami)

BOHATER Z NASZEJ ZIEMI... WESTERPLATCZYK CZESŁAW DZIERZGOWSKI 1916 – 2000
BOHATER Z NASZEJ ZIEMI... WESTERPLATCZYK CZESŁAW DZIERZGOWSKI 1916 – 2000

BOHATER 
Z NASZEJ ZIEMI...
WESTERPLATCZYK
CZESŁAW DZIERZGOWSKI
1916 – 2000

 

 

INFORMACJA

BIJEMY REKORD GUINNESSA RAZEM Z WOŚP

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych razem z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie w dniu 17.10.2016r. od godziny 12.00 do godziny 12.35 będzie biło rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dzieci bijąc rekord Guinnessa będą jednocześnie pod okiem instruktora uczyły się zasad prowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

Startujemy 17.10.2016 r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

INFORMACJA W SPRAWIE ZŁOŻONYCH OFERT DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO
Informacja w sprawie złożonych ofert do zamówienia o wartości do 30 000 euro na opracowanie studium wykonalności termomodernizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

Informacja w sprawie złożonych ofert do zamówienia o wartości do 30 000 euro na opracowanie studium wykonalności termomodernizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

Strona 1 z 79 1 2 3 4 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO