Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2017 roku
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów - na terenie województwa podlaskiego zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących, metodą zrzutów z samolotów,
 
 

w planowanym terminie: 22 — 25 kwietnia 2017 r.

  • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy: 4cm; grubości ok. 1,5 cm, i zawierają zatopiony wewnątrz plastikowy pojemnik (blister) z płynną szczepionką,
  • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
  • prosimy nie dotykać lnie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy,
  • szczepionka jest nieszkodliwa dla innych zwierząt wolno żyjących i dla zwierząt domowych,
  • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć dutą ilością wody z mydłem, i zasięgnąć porady lekarza med.,
  • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć możliwość przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

 

 

DZIĘKUJĘ ZA POMOC
W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

 

Podlaski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

Bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych z Gminy Nowogród
Bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych z Gminy Nowogród

Wielkanoc 2017
Wielkanoc 2017

Wielkanoc 2017

Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną!
Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną!

KZB w Nowogrodzie ogłasza DRUGI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż SPYCHACZA DT 75 Z PŁUGIEM SKOŚNYM
KZB w Nowogrodzie ogłasza DRUGI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż SPYCHACZA DT 75 Z PŁUGIEM SKOŚNYM


 

 

OFERTA

 

 


 

 

OCENA TECHNICZNA

 


 

 

OŚWIADCZENIE

 

 


REGULAMIN

 

KZB w Nowogrodzie ogłasza DRUGI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż WYCIĄGU MASZTOWEGO
KZB w Nowogrodzie ogłasza DRUGI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż WYCIĄGU MASZTOWEGO


 

 

OFERTA

 

 


 

 

OCENA TECHNICZNA

 


 

 

OŚWIADCZENIE

 


REGULAMIN

KZB w Nowogrodzie ogłasza PIERWSZY przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż KOPARKO-SPYCHARKI
KZB w Nowogrodzie ogłasza PIERWSZY przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż KOPARKO-SPYCHARKI


OFERTA

 


OCENA TECHNICZNA


OŚWIADCZENIE

 


REGULAMIN

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

ZARZĄDZENIE w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 23/17

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do oddania w dzierżawę

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO TYPU STAR
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO TYPU STAR

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO TYPU STAR

 

 

 

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

 

Strona 1 z 87 1 2 3 4 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO